Elektroniczna rejestracja UŁ


Kandydaci na oba kierunki (pedagogikę i psychologię) studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych (zaocznych, wieczorowych) obowiązkowo dokonują rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji w serwisie internetowym: https://rekrutacja.uni.lodz.pl

Do obowiązków kandydata należy w szczególności:

  • wypełnienie formularza rejestracyjnego;
  • wprowadzenie wyników ze świadectwa maturalnego (dane wprowadzone przez kandydata zostaną zweryfikowane przy dostarczeniu dokumentów);
  • wybór kierunku studiów, a w przypadku wyboru kilku kierunków, również ustalenie kolejności w jakiej dokonywana ma być kwalifikacja oraz ewentualnie zadeklarowanie chęci studiowania na dwóch kierunkach równocześnie;
  • wpłata opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer konta oraz przyporządkowanie opłaty rekrutacyjnej do wybranego kierunku/wybranych kierunków;
  • śledzenie procesu rekrutacji, w tym sprawdzenie terminów egzaminów wstępnych jeżeli dotyczą kandydata, zapoznanie się z wynikami kwalifikacji na studia (listy osób zakwalifikowanych/ niezakwalifikowanych), złożenie wymaganych dokumentów w określonych terminach.

Rejestracja kandydatów na studia


Logowanie


Pomoc