Studia niestacjonarne I i II stopnia

TERMINARZ REKRUTACJI 2017/2018


STUDIA NIESTACJONARNE
studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji Termin rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz  dokonanie wpłaty opłaty  rekrutacyjnej

  Od 1 sierpnia do 18 września 2017

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku) Do 20 września 2017
Składanie dokumentów Od 12 września do 20 września 2017
Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 20.09.2017) Do 22 września 2017
Udostępnienie list osób przyjętych na studia Do 26 września 2017

UWAGA: Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).


UWAGA: Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

Miejsce i termin przyjmowania dokumentów:

Wydział Nauk o Wychowaniu
ulica Pomorska 46/48, 91-408 Łódź
sala 104, Budynek A


Wydziałowy Koordynator ds. Rekrutacji :

mgr Agnieszka Śliwerska 
Tel. 42 665 57 20
e-mail: agnieszka.sliwerska@uni.lodz.pl
(pokój nr 112, budynek A)