Studia stacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

TERMINARZ REKRUTACJI 2017/2018

II Rekrutacja
STUDIA STACJONARNE – 
studia DRUGIEGO STOPNIA

ETAPY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW


TERMIN REKRUTACJI

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty  rekrutacyjnej Od 1  do 18 września 2017
Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku,
a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)
Do 21 września 2017
Publikacja list osób zakwalifikowanych Do 22 września 2017
Składanie dokumentów Od 23 do 25 września 2017
Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą
(decyduje data stempla pocztowego)
Do 28 września 2017
Publikacja list osób przyjętych na studia Do 29 września 2017

 

UWAGA: Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów). 

Miejsce i termin przyjmowania dokumentów:

23 września (sobota) 2017 r. 10.00-16.00
25 września (poniedziałek) 2017 r. 10.00-18.00

Wydział Nauk o Wychowaniu
ulica Pomorska 46/48, 91-408 Łódź
sala 111, Budynek A


Wydziałowy Koordynator ds. Rekrutacji :

mgr Agnieszka Śliwerska 
Tel. 42 665 57 20
e-mail: agnieszka.sliwerska@uni.lodz.pl
(pokój nr 112, budynek A)